http://www.carllundin.se

Dag 7 - Topptur Bjounetjåkkå

Liten topptur och koma

Från Simons turdagbok

Vi komade och Calle gick på en topptur.

Link to this page

Reflektioner ett år senare

Min, Calles, hjärna var inställd på 8 dagars köttande så jag kunde inte sitta stilla utan tog en ensam liten topptursbestigning. Det var skönt att komma iväg lite själv, men tråkigt då man inte kunde dela det med någon.

Dagens siffror