Koch snöflinga

Då fick jag till Koch snöflingan efter lite ritande på papper o fipplande i kod.

Tack Mats som tipsade om funktionen Math.arctan2 istället för arctan!

Gårdagens trigonometriska teckning var nyckeln till lösningen! 🙂

0 Replies to “Koch snöflinga”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *