Programming Android

Programming Android cover
Programming Android cover

En Android-bok som fick bra betyg på Amazon. Boken börjar också bra, saker förklaras lagom djupt. Sista halvan av boken verkar dock vara skriven av någon annan sämre författare (det är fyra författare totalt).

Boken förklarar Model-View-Controller tänket (rätt) bra. Synd bara att de inte riktigt lyckas knyta ihop säcken riktigt (pga. den sämre författaren).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *